Światowy lider 

Prysmian Group z siedzibą w Mediolanie jest wiodącym w świecie projektantem, producentem, dostawcą i instalatorem szerokiego wachlarza kabli    do zastosowań w energetyce i telekomunikacji. Prysmian jest pierwszym na świecie producentem kabli i przewodów.

Ponadto Prysmian produkuje elementy sieci oraz akcesoria i zapewnia usługi dodane, takie jak projekty systemów kablowych, realizacje projektów pod klucz, usługi instalacji i konserwacji, głównie w sektorze energetycznym.


Historia

Historia Prysmian (do 2005 r. - Pirelli) ma swoje korzenie w 130 letniej historii grupy Pirelli. Takie elementy jak technologiczny know how, kompetencje w dziedzinie badań i innowacji, sprawne zarządzanie i dbałość o zasoby ludzkie oraz rygorystyczny kodeks etyczny, które były zawsze najbardziej istotne w konkurencyjności firmy Pirelli są nadal podstawowymi w całej grupie Prysmian.


Badania i rozwój

Prysmian uważa, że aktywność w dziedzinie badawczo rozwojowej ma podstawowe znaczenie dla rozwoju firmy co wyraża się w dużej liczbie patentów oraz ciągłym inwestowaniu w badania.

Efektem inwestowania w badania jest także uznana jakość i niezawodność produktów, stałe zmniejszanie kosztów materiałów i procesów produkcyjnych. Prysmian posiada 7 centrów badań i rozwoju w Europie, USA i Ameryce Południowej, zatrudniających około 300 pracowników badawczych.


Kable do dystrybucji energii
 
W dziedzinie kabli i systemów dystrybucji energii, Prysmian produkuje kable SN dla energetyki zawodowej i systemów przemysłowych, kable NN do podstawowej sieci rozdzielczych i systemów dystrybucji zasilania i okablowania budynków.

 

Produkty Prysmiana spełniają wszystkie wymagane prawem międzynarodowe normy dotyczących wytrzymałości izolacji, odporności na ogień, emisji spalin i halogenów.
 
 
Kable wysokich i najwyższych napięć
 
Prysmian projektuje, produkuje i instaluje kable wysokiego i bardzo wysokiego napięcia do przesyłu energii, zarówno od strony elektrowni jak i sieci dystrybucyjnej, w tym na typowe napięcia stosowane w Polsce 110 kV , 220 kV i 400 kV.
 
Produkty obejmują kable o izolacji z papieru impregnowanego olejem na napięcia znamionowe do 1100 kV oraz kable o izolacji wytłaczanej na napięcie do 500 kV.

 

Kable dla EKSA

 

Dostawcami firmy Eksa – polskiego dystrybutora kabli Prysmian są fabryki koncernu Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Kft. na Węgrzech, Prysmian Cabluri si Sisteme S.A. w Rumunii, Prysmian Cables & Systems Oy w Finlandii, Prysmian Cables et Systemes we Francji, PRYSMIAN Kabel und Systeme GmbH w Niemczech. 

Zakłady te podlegają wszelkim rygorom technologicznym, jakościowym i organizacyjnym obowiązującym w całej grupie Prysmian. 

Jakość procesów produkcyjnych jest potwierdzona certyfikatami systemów zarządzania jakością ISO 9002.


Kable wysokich napięć dostarczane są z Prysmian Cables & Systems Oy w Finlandii.

Wszystkie wymienione zakłady mają dużą tradycję w przemyśle kablowym, są jednocześnie stale modernizowane, oferując technologie kablowe na światowym poziomie.