EKSA ze względu na pełnione funkcje na polskim rynku kabli i przewodów oraz strukturę właścicielską firmy przynależy do PRYSMIAN GROUP.