Katalog kabli wysokich napięć

Kable wysokich napięć PRYSMIAN

Kable wysokich napięć stanowią w grupie PRYSMIAN wydzieloną jednostkę w skali globalnej. Produkcję kabli oraz elementów systemu osprzętu wysokiego napięcia prowadzą zakłady produkcyjne w 12 krajach na pięciu kontynentach, których koordynacją zajmuje się jednostka w centrali grupy. Główne zalety tej organizacji to: duża elastyczność produkcji, zwielokrotnione możliwości techniczne, badawcze i innowacyjne odpowiadające potrzebom rynku. 

Marka PRYSMIAN to gwarancja produktów i usług w oparciu o wspólne normy jakości na całym świecie. Chociaż istnieją krajowe i międzynarodowe normy dotyczące wytycznych projektowych dla kabli wysokiego napięcia, to większość systemów powstaje na konkretne zamówienie, uwzględniające specyficzne warunki lokalizacji, środowiska oraz warunków cieplnych, mechanicznych i elektrycznych pracy kabla na określonej trasie.

 

PRYSMIAN wyznacza światowe standardy

 

Wyznacznikiem jakości kabli wysokich napięć marki PRYSMIAN jest niewykrywalny poziom wyładowań niezupełnych w izolacji kabla. Wyładowania niezupełne w izolacji kabla są główną przyczyną przebić elektrycznych izolacji, powodujących awarie linii kablowych. Większość krajowych i międzynarodowych norm dopuszcza wyładowania niezupełne do wartości 5 pC, podczas gdy system jakości PRYSMIAN jest bardziej rygorystyczny i nie dopuszcza żadnych wykrywalnych wyładowań. Do badań jest używany fabryczny sprzęt do testowania kabli na napięcia do 400 kV, którego czułość znacznie przekracza powyższe wymagania.

W produkcji kabli wysokich napięć PRYSMIAN stosuje proces, w którym sieciowanie materiału izolacji oraz chłodzenie zapewnia absolutną suchość izolacji podczas całego procesu produkcyjnego. To zapobiega na czas całego okresu eksploatacji kabla groźnemu drzewieniu izolacji. Półprzewodzący ekran wewnętrzny, izolacja, półprzewodzący ekran zewnętrzny na żyle roboczej są wytłaczane w potrójnej głowicy w atmosferze suchego azotu. 

Technologia ta (CDCC method) została opracowana jeszcze pod marką Nokia Cables i jest światowym standardem w produkcji tego typu kabli, stosowanym również przez kablownie w Polsce.

W fabryce PRYSMIAN w Finlandi działają dwie pionowe linie produkcyjne (VCV), wyposażone w najnowocześniejsze technologie wytłaczania oraz system relaksacji w czasie chłodzenia wytłaczanych warstw.

Kable mogą być oferowane z poprowadzonym w obszarze żyły powrotnej włóknem światłowodowym pełniącym funkcję czujnika temperatury, umożliwiając w ten sposób ciągły pomiar temperatury kabla.
 

 

Osprzęt kablowy PRYSMIAN

Wysokie wymagania w stosunku do niezawodności linii kablowych narzucają bardzo wysokie standardy w stosunku do osprzętu i akcesoriów kablowych. PRYSMIAN zapewnia pełen zakres akcesoriów (mufy, głowice skrzynki crossbondingowe) dla dostarczanych kabli.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.click-fit.org/

PRY-CAM - nowoczesna kontrola systemu kablowego

PRYSMIAN opracował i wdrożył wysoko zaawansowaną technologię bieżącej kontroli systemu kablowego poprzez monitorowanie poziomu wyładowań niezupełnych w układzie izolacyjnym.

do pobrania: broszura PRY-CAM

Usługi kompleksowe
 
PRYSMIAN specjalizuje się także w projektowaniu, testowaniu i prowadzeniu nadzoru nad realizacją projektów HV, oraz szkoleniami personelu klienta. Szkolenia mogą być przeprowadzone w obiektach PRYSMIAN lub na miejscu u klienta.

PRYSMAN ma doświadczenie w dostawach wszelkiego rodzaju kabli wysokiego napięcia oraz kompletnych projektów na całym świecie, także w formule inwestycji pod klucz.