AIR BAG - rewolucyjny system kabli energetycznych
 
Opis systemu AIR BAG
Kable ogólnie - nie wyłączając kabli elektroenergetycznych - są narażone na wysokie ryzyko uszkodzeń mechanicznych, szczególnie podczas układania. Uszkodzenia izolacji oraz ekranu półprzewodzącego są bardzo często niewidoczne na zewnątrz, mogą jednak prowadzić do znacznego zmniejszenia niezawodności pracy kabla.

Zmniejszenie ryzyka uszkodzeń mechanicznych było dotychczas realizowane poprzez zastosowanie w konstrukcji kabla pancerza w formie taśm lub drutów stalowych albo poprzez zastosowanie zewnętrznych elementów (podsypka piaskowa, kanały kablowe, rury, itp.) chroniących kabel.

Obydwa rozwiązania mają jednak podstawowe wady:

 • kable opancerzone mają większy ciężar, charakteryzują się mniejszą giętkością, powodującą trudności podczas układania oraz wydłużenie czasu instalacji,
 • zewnętrzne elementy ochronne nie stanowią zabezpieczenia kabla w trakcie transportu i układania oraz powodują zwiększenie kosztów i czasu jego ułożenia. 

  
Zasada działania systemu AIR BAG
Zalety dotychczasowych metod zredukowania ryzyka mechanicznego uszkodzenia kabla pracownicy centrum nowych technologii firmy Pirelli uzyskali poprzez nowatorskie, opatentowane w wielu krajach rozwiązanie, polegające na zastosowaniu wytłoczenia dodatkowych powłok ze specjalnego polimeru. Rozwiązanie to może być zastosowane dla całej palety kabli elektroenergetycznych, również dla kabli na napięcie 110 kV. Uniwersalność rozwiązania pozwala na zastosowanie go do konstrukcji kabli jedno- jak również wielożyłowych.

Zasada działania sytemu AIR BAG polega na zastosowaniu w konstrukcji kabla specjalnej wytłoczonej powłoki o specyficznych właściwościach. Poszczególne elementy składowe działają jako zintegrowany system gwarantujący maksymalne zwiększenie stopnia mechanicznej ochrony kabla.

W kablach opancerzonych (poniższe zdjęcia) silne uderzenie zewnętrznego obciążenia mechanicznego, powoduje zdeformowanie kabla - na pancerzu powstaje deformacja powodująca trwały nacisk na wewnętrzne warstwy kabla.

do pobrania: prezentacja systemu AIR BAG w jęz. ang.

do pobrania: prezentacja systemu AIR BAG w jęz. pol.

Porównanie właściwości kabli z systemem AIR BAG z kablami opancerzonymi i nieopancerzonymi

Korzyści w porównaniu do kabli opancerzonych Korzyści w porównaniu do kabli nieopancerzonych
 • lepsze właściwości ochrony mechanicznej
 • zredukowana średnica zewnętrzna
 • mniejszy ciężar
 • dłuższe odcinki fabrykacyjne
 • większa giętkość
 • takie same właściwości ognioodporne
 • taka sama odporność na olej / chemikalia
 • lepsza odporność na działanie wody
 • łatwiejsza instalacja
 • mniejsza wrażliwość na prądy błądzące i harmoniczne
 •  zdecydowanie lepsza ochrona mechaniczna
 • średnica: żadna znacząca różnica
 • ciężar: żadna znacząca różnica
 • taka sama giętkość
 • takie same właściwości ognioodporne
 • taka sama odporność na olej / chemikalia
 • lepsza odporność na działanie wody
 • taka sama łatwość instalacji