W celu uzyskania deklaracji właściwości użytkowych DoP dla danego produktu proszę przejść do wyszukiwarki znajdującej się pod adresem:

https://www.cprdop.org/widget/dop/-/dopdownloader_WAR_dopgeneratorportlet

i wpisać odpowiedni numer podany w tabeli:

nr deklaracji DoP opis produktu
1002069 NYY wielożyłowy z żyłami okrągłymi 
1002071 NYY wielożyłowy z żyłami sektorowymi 
1002072 NYY jednożyłowy z żyłą okrągłą 
1005203 NAYY jednożyłowy z żyłą okrągła
1005202 NAYY wielożyłowy z żyłami okrągłymi
1005204 NAYY wielożyłowy z żyłami sektorowymi
1005205 NAYY wielożyłowy z żyłami sektorowymi i ekranem
1006163 NA2XY wielożyłowy z żyłami okrągłymi
1005213 YAKY jednożyłowy z żyłą okrągłą
1005212 YAKY wielożyłowy z żyłami okrągłymi
1005308 YAKY wielożyłowy z żyłami sektorowymi
1005211 YAKXS jednożyłowy z żyłą okrągłą
1005210 YAKXS wielożyłowy z żyłami okrągłymi
1005306 YAKXS wielożyłowy z żyłami sektorowymi
1001840 H07V-K
1001524 YDY żo wielodrutowy okrągły
1001525 YDYp żo wielodrutowy płaski
1001526 YKY wielodrutowy okrągły

Wersja w języku polskim jest na str 21 każdej z deklaracji DoP.